Een Engeltje Te Vroeg.

Lieve ouders,

Allereerst  wenst de stichting jullie sterkte met het verlies van jullie kindje. De tijd met jullie kindje was kort en zal een litteken achterlaten wat jullie je levenlang meedragen. Hoe je het verlies verwerkt is persoonlijk, wij moedigen jullie aan om je persoonlijke pad te vinden. Het maakt niet uit hoe kort de tijd met jullie kindje was, jullie hadden dromen en plannen met jullie kindje binnen het gezin.

Afscheid nemen van jullie kindje vergt tijd en ruimte van rouw. Sta jullie verdriet toe, een ieder verwerkt dit verlies op zijn eigen manier. Opkomende gevoelens van verdriet en emotionele ontlading tot irritatie en diep verdriet zijn herkenbaar.

Deze gevoelens zullen met de tijd afnemen en verzachten. Denk vooral wat is goed voor jullie en praat er over samen, met het gezin, familie on/of vrienden.

Rituelen
Kunnen bijdragen bij het moment van afscheid en verdriet. Bijvoorbeeld brand kaarsjes, schrijf in een dagboek, bezoek herdenkingsdienst en/of bezoek herdenkingsdienst zwagerschap en geboorte verlies (Pregnancy & Infantloss Awareness) jaarlijks op 15 oktober op het stadhuisplein te zwijndrecht. Deze informatie is bedoeld om leidraad en suggesties te geven voor de moeilijke tijd die voor jullie ligt. Wij wensen jullie kracht toe.Hopelijk vinden jullie veel steun door mensen uit jullie omgeving. Zij kunnen jullie vragen en gevoelens met jullie delen in tijd van verdriet. Te denken huisarts, ziekenhuis, psycholoog die ervaring hebben bij verlies van de allerkleinste.

Hoe bescherm ik mezelf?
Dit is een belangrijke vraag. Waarschijnlijk komen er veel reacties uit jullie omgeving op jullie verdriet. Sommige reacties zijn begaan! Helaas heb je er ook ongevoelige reacties tussen zitten, mensen die niet weten hoe te reageren of enorm onzeker zijn hoe jullie te benaderen. Sommige reacties kunnen schokkend zijn zoals: "Je kunt nog kinderen krijgen", "het had zo moeten zijn", "wie weet waarvoor je bespaard bent gebleven". Dit kan veel pijn doen! maar de gedachte dat dit verzachtende woorden zijn komt veelal uit onmacht. Bereid jullie hierop voor en bedenk hoe jullie willen reageren, elke reactie van jullie is rechtvaardig om je zelf te beschermen.

Hoe vertellen wij broer(tje) of zus(je)
Misschien weet het broertje of zusje van je zwangerschap of vroeg geboren kindje en nu wacht de moeilijke taak om te vertellen van de nieuwe situatie. Het maakt niet uit hoe oud jullie kind is, zij voelen aan dat er iets is. Het heeft het geen zin om het te verbergen maar leg op kind niveau uit wat er is gebeurd en beantwoord de vragen. Gebruik bijvoorbeeld hulpmiddelen zoals boekjes: Bedje in de wolken;
Ono een bijzonder broertje, de vraag van eend, Mijn zusje is een sterretje.

Geef jullie kindje een naam.
Het geven van een naam  is belangrijk voor het verwerkings proces. Voor de allerkleinste bij wie het geslacht nog niet is vastgesteld, kan er gedacht worden aan een naam, geschikt voor zowel een meisje als jongen. Indien het geslacht bekend is, kunnen jullie de naam die je ingedachten had voor je kindje gebruiken. Naamgeving kunnen jullie doen doormiddel van een kleine ceremonie. Voor sommige moeders komt de emotionele reactie pas na paar weken, en/of na ontslag uit het ziekenhuis. Zorg dat jullie met iemand kunnen praten en stel ook al je vragen.

Begrafenis of Crematie
Wet op de lijkbezorging
De Wet op de lijkbezorging is een wet waarin veel geregeld en vastgelegd is met betrekking tot het overlijden van personen. Een deel daarvan is relevant voor perinatale sterfte. Voor baby’s die geboren zijn vóór een zwangerschapsduur van 24 weken (levend of levenloos) is deze wet niet van toepassing, en is niets verplicht of verboden. Een uitzondering hierop is de situatie dat een baby bij een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken langer dan 24 uur heeft geleefd. In dat geval is er wel begraaf- of crematieplicht.

Vervoer van de overleden baby
Het is wettelijk geregeld dat een overledene ‘gepast’ moet worden vervoerd. Het is niet verplicht dat dit door een uitvaartbegeleider moet worden verricht. Een overleden baby vervoeren in de auto van de ouders wordt gezien als ‘gepast vervoer’ en is geoorloofd. Dit vervoer mag in een autostoeltje, een wiegje, een reismandje of in de armen van een van de ouders. Wettelijk gezien is er voor vervoer van de overleden baby geen artsenverklaring nodig. Ook als de baby (ongepland) thuis dood wordt geboren, mag hij in elk gepast vervoersmiddel naar het ziekenhuis worden vervoerd zonder artsenverklaring.

Veel ziekenhuizen geven voor vervoer wel een artsenverklaring mee aan de ouders. In deze verklaring staat meestal de datum en het tijdstip van overlijden, de zwangerschapsduur en de mededeling dat ouders de baby zelf vervoeren.

Begrafenis- of crematieplicht
Zwangerschapsduur meer dan 24 weken
Baby’s geboren bij een zwangerschapsduur van 24 weken of meer vallen onder de Wet op de lijkbezorging. Hier geldt een wettelijke begraaf- of crematieplicht. Een arts stelt de dood van de baby vast en geeft een officiële verklaring van overlijden af. Op dit zogenaamde A-formulier staat of de baby levenloos is geboren of wanneer hij of zij is geboren en overleden. Deze overlijdensverklaring is nodig om bij de burgerlijke stand aangifte te doen en het verlof tot begraving of crematie te krijgen. De arts vult daarnaast een zogenaamd B-formulier in waarop (anoniem) de doodsoorzaak staat. Ouders hebben 2 opties wie de uitvaart van de baby verzorgt. Dit kan geregeld worden door een uitvaartbegeleider of de ouders regelen alles zelf. Ook wij kunnen jullie hierin van betekenis zijn.

Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden. Het weekend en feestdagen zijn geen formele werkdagen.